Предоставлять или нет? Николаевский адвокат разоблачил лукавство правоохранителей

30.01.2019 в 22:03
Предоставлять или нет? Николаевский адвокат разоблачил лукавство правоохранителей

Предоставлять или нет? Николаевский адвокат разоблачил лукавство правоохранителей

Щодо виконань посадовими особами підприємств, органів та організацій запитів правоохоронних органів про надання документів, в порядку ст.93 КПК України.


В черговий раз висловлюю свою думку, щодо виконання письмових запитів правоохоронців про надання будь яких документів, в тому числі посадових інструкцій, наказів, договорів, характеристик тощо.


Як правило, всі свої запити правоохоронці обґрунтовують необхідністю отримання доказів в кримінальних провадженнях, з посиланням на те, що таке право їм надано ст.93 КПК України.


Посилаючись на зазначену статтю кримінального процесуального закону, як на підставу, правоохоронці м’яко кажучи лукавлять, а точніше вводять посадових осіб підприємств, органів та організацій в оману.


Впевнено зазначаю: «отримання від слідчого запиту (вимоги, листа та інш.) з посиланням на статтю 93 КПК України, не тягне за собою обов’язку надавати інформацію, або документи». Більш того, діюче законодавство не передбачає відповідальність за відмову надати слідчому будь яку інформацію чи документи.


За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Тобто зазначена норма закріплює лише загальні напрямки.


Я думаю, що ніхто не бути заперечувати, що наприклад проведення негласних слідчих дій, про які згадується в ст.93, здійснюється лише з дозволу слідчого судді Апеляційного суду, або в окремих випадках за постановою прокурора.


Ніхто не буде заперечувати, що слідчий має вимагати проведення експертизи тільки за ухвалою слідчого судді, а не за запитом в порядку ст.93 КПК.


Так й витребування документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (Глава 15 КПК України).


Хочу застерегти керівників підприємств та організацій, в тому числі й керівників департаментів Миколаївської міської ради, про те що, за ненадання інформації про яку вас питають слідчі з посиланням на ст.93 КПК України, відповідальність не настає, а за надання інформації, особливо яка містить персональні данні (характеристики, кадрові накази, особисті справи, тощо) може настати відповідальність.


Так останнім часом, дуже багато листів від правоохоронців надходить до Департаменту ЖКГ, в яких просять надати відомості, які містять персональні данні, щодо працівників Департаменту, які навіть не є підозрюваними або обвинуваченими. До таких запитів необхідно відноситися дуже уважно, і у разі прийняття рішення про наданні інформації про яку йдеться у запиті, розуміти, що Ви (тобто особа яка надає таку інформацію) може в подальшому бути фігурантом справи, але вже іншої.


Як поступати: «по закону, або як Вам зручніше» рішати Вам.

Зразок відповіді на запит (Вимогу):

ВІДПОВІДЬ
на вимогу (в порядку статті 93 КПК України)


___ _______ 2018 року мною отримано від СВ ___________________________ в Миколаївській області, за підписом слідчого ____________________ вимогу (в порядку статті 93 КПК України) № _______ від _________________.
У зазначеній вимозі вказано, що СВ __________________ в Миколаївській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № ___________________за ознаками вчинення _______________________ кримінального правопорушення, передбаченого частиною ___ статті ________ КК України, за фактом ________________________
_____________________ проаналізувало вимоги СВ _________________________, викладені у вимозі, та вважає за необхідне зазначити наступне.


Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина гарантується безпосередньо на підставі Конституції України.


Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Отже, витребовуючи у ______________ документи, посадові особи СВ ____________________ в Миколаївській області зобов’язані керуватися конкретними нормами чинного законодавства і діяти у повній відповідності до вказаних законодавчих норм.


Відповідно до частини 1 статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на які надана Верховною Радою України, вимог інших законодавчих актів.


Крім того, статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.


Тобто доказами можуть бути документи, які, по-перше, отримані у встановленому КПК України порядку, по-друге, на підставі вказаних документів встановлюються факти та обставини, що мають значення для справи, а тому мають бути безпосередньо пов’язані з об’єктом або суб’єктом злочину.


Враховуючи викладене, необхідно вказати, що, витребовуючи від _______________, СВ __________________________ в Миколаївській області не вказує на те, яке значення для досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні мають фінансово-господарські та бухгалтерські документи __________________, і взагалі яке відношення запитувані документи мають до цього кримінального провадження.


Згідно зі статтею 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.


СВ ________________________________ в Миколаївській області як на підставу надсилання вимоги про надання документів посилається на частину 2 статті 93 КПК України, у відповідності до якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.


Однак порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.


Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.


Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у підприємства чи іншого суб’єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.


Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.


У зв’язку з цим ____________________ надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.


Враховуючи викладене та керуючись частиною 1 статті 19 Конституції України, зазначимо, що у _______________________ не виникає обов’язку виконувати вимогу (в порядку статті 93 КПК України) слідчого СВ _______________________________ в Миколаївській області.


Водночас __________________________, усвідомлюючи всю важливість функцій та завдань, які покладаються на правоохоронні органи, готове сприяти слідству, однак виключно за умови, якщо правоохоронні органи будуть діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Подписывайтесь на наши статьи в Google News
Комментарии (4)
Показать комментарии
Добавить комментарий
Отправить
Авторизация:  
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив