Почему нардеп Ильюк хочет роспуска горсовета: пояснительная записка к проекту

06.09.2017 в 21:37

Народный депутат Украины Артём Ильюк уличил депутатов Николаевского горсовета в сотне нарушений Закона Украины «О местном управлении» и «статуса депутата местных советов».

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту-постановлению «О досрочном прекращении полномочий Николаевского городского совета и назначении внеочередных выборов совета», копию которой «Новостям-N» предоставил Артём Ильюк.

В частности, народный депутат указывает на нарушения, связанные с избранием секретаря городского совета и исполнительного комитета, голосованием за заместителей городского головы и принятием бюджета на 2017 год.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с полной пояснительной запиской.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Постанови Верховної Ради України

 

«Про дострокове припинення повноважень Миколаївської міської ради та призначення позачергових виборів ради»

 

Обґрунтування необхідності прийняття проекту Постанови

25 жовтня 2015 року на чергових місцевих виборах було обрано депутатів Миколаївської міської ради VII скликання.

 

До складу Миколаївської міської ради було обрано 54 депутати від чотирьох політичних партій (26 – від політичної партії «Опозиційний блок», 10 - від політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», 9 – від політичної партії «Наш край», 9 – від політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»).

 

Частиною першою статті 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

 

Відповідно до частини першої статті 143 Конституції України територіальна громада міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролює їх виконання; встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевого референдуму та реалізацію його результатів; утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

 

Відповідно до частини третьої статті 140 Конституції України, частини другої статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

 

Крім того, частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Виходячи з положень чинного законодавства України, міські ради мають діяти в інтересах територіальної громади відповідного міста, а депутати ради у відповідності до статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» зобов’язані додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів; а також брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень тощо.

 

Відсутність злагодженої роботи Миколаївської міської ради VІІ скликання, постійне ігнорування депутатами ради вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», порушення Регламенту Миколаївської міської ради VІІ скликання та Статуту територіальної громади м.Миколаїв спричинило значне послаблення засад місцевого самоврядування у місті Миколаєві.

 

Зокрема, виконавчий комітет Миколаївської міської ради VІІ скликання був утворений лише 22 грудня 2016 року (лише через рік після набуття повноважень міською радою нового скликання), в зв’язку з чим порушено принцип народовладдя (ст.140 Конституції України, ст.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») через новий орган склад виконавчого комітету ради нового скликання.

 

Варто зазначити, що Миколаївський міський голова не був включений Миколаївською міською радою до складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради аж до 22.12.2016р. (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» лише визначає, що міський голова лише головує на засіданнях виконавчого комітету та не входить за посадою до його складу, і лише секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету міської ради за посадою без необхідності прийняття будь-якого рішення (лише про обрання секретаря Миколаївської міської ради).

 

Обрання секретаря Миколаївської міської ради відбулось також майже через рік – 25 жовтня 2016 року, що відобразилось на роботі апарату ради при підготовці та проведенні пленарних засідань Миколаївської міської ради.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування в Україні здійснюється, зокрема, на принципах народовладдя, законності та гласності.

 

За час повноважень Миколаївської міської ради було проведено 23 сесії в режимі пленарних засідань.

 

В 90 відсотках стенограм пленарних засідань зафіксовано порушення ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та регламенту Миколаївської міської ради VІІ скликання в частині підготовки проектів рішень та їх оприлюднення.

 

Рішення Миколаївської міської ради №2/26 від 28.01.2016р. «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік» було прийнято з порушенням строків, визначених частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України.

 

Миколаївською міською радою на пленарних засіданнях було прийнято рішення, а саме: від 31.10.2016р. №9/94 «Про внесення зміни до Статуту МКП «Миколаївводоканал», від 22.12.2016р. №13/6 «Про внесення зміни до Статуту КП «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг», від 22.12.2016р. №13/7 «Про внесення зміни до Статуту МКП «Миколаївводоканал», від 22.12.2016р. №13/8 «Про внесення змін до статутів комунальних підприємств Миколаївської міської ради» з порушенням вимог частини п’ятої статті 78 Господарського кодексу України.

 

В Миколаївській міській раді є постійна практика винесення з «голосу» проектів рішень Миколаївської міської ради на пленарне засідання, що є порушенням вимог законодавства та Регламенту Миколаївської міської ради.

 

Так, зокрема, на розгляд 12-ї сесії міської ради, яка відбулася 15.12.2016 року, було винесено проект рішення «Про затвердження на посади заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради».

Проект рішення було роздано депутатам безпосередньо в сесійній залі в день 12-ї сесії, що є порушенням ч.10 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка визначає, що проект рішення повинен доводитися до відома депутатів і населення за 10 днів до сесії.

Проект рішення не був оприлюднений на сайті міської ради, що є порушенням ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації в Україні», яка вимагає оприлюднення проекту рішення за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.

Кандидатури посадових осіб - заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради не були попередньо обговорені депутатськими фракціями, що є порушенням ч.2 ст.28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Кандидатури заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради, які були запропоновані для затвердження міською радою, попередньо не розглядалися постійними комісіями міської ради, відповідні висновки постійних комісій міської ради відсутні, що є порушенням ч.5 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Аналогічні порушення мають системний характер щодо інших рішень Миколаївської міської ради.

Крім того, на 16-й сесії міської ради, яка відбулася 23.02.2017, було прийняте рішення №16/27 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів, що здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва», яким на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 №281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів» встановлено розмір кошторисної заробітної плати на 2017 рік при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів, що здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва, в розмірі 5200 грн., який відповідає розряду складності робіт 3,8.

 

Проект рішення було роздано депутатам безпосередньо в сесійній залі в день проведення 16-ї сесії міської ради, що є порушенням ч.10 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка визначає, що проект рішення повинен доводитися до відома депутатів і населення за 10 днів до сесії.

Проект рішення не був оприлюднений на сайті міської ради, що є порушенням ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації в Україні», яка вимагає оприлюднення проекту рішення за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.

Рішення носить ознаки регуляторного акту згідно із Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оскільки прийняте рішення міської ради впливає на вартість кошторису проектів будівництва кожного суб'єкта господарювання, який здійснює будівництво за рахунок бюджетних коштів, дане рішення розраховане на невизначене коло суб'єктів господарювання у сфері будівництва.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до міської ради, подається до відповідної постійної комісії міської ради для вивчення та надання висновків щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Під час обговорення запропонованого проекту рішення окремі депутати міської ради та юристи міської ради публічно заявили про те, що вказане рішення містить ознаки регуляторного акту, тому при підготовці проекту рішення була порушена процедура прийняття регуляторних актів, не здійснено попереднє оприлюднення проекту рішення, обговорення пропозицій, розробка аналізу регуляторного впливу, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Незважаючи на зауваження депутатів та юристів міської ради, проект рішення «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів, що здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва», не було знято з розгляду сесії міської ради як такий, що не відповідає законам України. Рішення міської ради від 23.02.2017 №16/27 міським головою не було зупинено відповідно до ч.4 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» як таке, що не відповідає законам України.

Системний характер має порушення Миколаївською міською радою VII скликання вимог Закону України «Про звернення громадян», особливо в частині строків розгляду звернень (зокрема і земельних питань).

Так, рішеннями судів України, які набрали законної сили, зокрема:

Постановою Центрального районного суду м.Миколаєва від 21.12.2016р. по справі №490/11258/16-а, визнано протиправною бездіяльність Миколаївської міської ради щодо ненаправлення результатів розгляду звернення у строки, встановлені ст.20 Закону України «Про звернення громадян»;

Постановою Центрального районного суду м.Миколаєва від 06.12.2016р. по справі №490/11261/16-а, визнано протиправною бездіяльність Миколаївської міської ради щодо ненаправлення результатів розгляду звернення у строки, встановлені ст.20 Закону України «Про звернення громадян» та зобов’язано Миколаївську міську раду вчинити певні дії;

Постановою Центрального районного суду м.Миколаєва від 14.03.2017р. по справі №490/12093/16-а, визнано протиправною бездіяльність Миколаївської міської ради щодо неукладення договору пайової участі у розвиток інфраструктури міста та зобов’язано вчинити певні дії і т.д.


Відповідно до статті 8 Конституції України  в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, а згідно з статтею п’ятою - народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

 

Статтею 21 Конституції України визначено, що  права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

 

Конституція закріпила за громадянами право на інформацію (ст.34), право на управління (ст.38), право на звернення (ст.40) тощо.

 

Частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Таким чином, Миколаївська міська рада має діяти виключно лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України без порушень Конституції України та законів України, а також не допускати порушення прав і свобод громадян, в інтересах територіальної громади міста Миколаєва.

 

Протягом повноважень Миколаївської міської ради VII скликання невідвідування найбільшою фракцією (що складає майже половину – 48,15%) депутатського корпусу Миколаївської міської ради пленарних засідань (05.04.2016р., 12.04.2016р., 19.04.2016р., 16.03.2017р., 31.08.2017р.), відсутність кворуму на пленарних засіданнях (16.03.2017р., 31.08.2017р.) не дозволяє Миколаївській міській раді вирішувати питання місцевого значення, що фактично позбавляє територіальну громаду Миколаєва права на місцеве самоврядування та вирішення важливих питань у сфері соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,  в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку.

 

Окрім того, депутатами Миколаївської міської ради не прийнято рішення про прийняття до комунальної власності комунального підприємства з теплопостачання міста, що може призвести до техногенної катастрофи в півмільйонному місті.

 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада України наділена повноваженням призначати позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.

 

Відповідно до частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори» у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України на неділю не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня виборів. Рішення про призначення позачергових виборів приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.

 

Згідно з абзацом другим частини першої статті 68 Закону України «Про місцеві вибори» витрати на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.

 

2. Мета та завдання проекту Постанови

Метою проекту Постанови є припинення повноважень депутатів Миколаївської міської ради VII скликання та призначення позачергових виборів Миколаївської міської ради.

 

Загальна характеристика і основні положення проекту Постанови

Проект Постанови передбачає дострокове припинення повноважень депутатів Миколаївської міської ради VII скликання та призначення позачергових виборів на останню неділю дев’яностоденного строку з дня набрання чинності цією постановою.

 

Пропонується Центральній виборчій комісії визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Миколаївської міської ради; Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо фінансування позачергових виборів.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У вказаній сфері регулювання діють Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закон України «Про місцеві вибори». Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Постанови потребує фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів і референдумів, та коштів цільової субвенції із Державного бюджету України відповідно до статей 68, 69 Закону України «Про місцеві вибори».

 

6. Прогноз соціально-політичних наслідків прийняття проекту Постанови

Прийняття проекту Постанови дозволить сформувати новий склад депутатів Миколаївської міської ради, що гарантуватиме територіальній громаді міста Миколаїв право на місцеве самоврядування.

 

 

Народний депутат України Ільюк А.О.

(посв. №326)

 

 

Комментарии (7)
1
06.09.2017 в 21:49 |

Юр департамент рады это не пройдет. Чисто самореклама, хотя юристу и отслюнявлено.

Обамыч
06.09.2017 в 22:00 |

многа букафф!

оххохо
07.09.2017 в 00:10 |

Наверное ,место мэра, очень доходное. Рвутся туда, аж искры летят.

Любезный
07.09.2017 в 07:58 |

Убогий малограмотный бабуин из Верховной Зрады, вы там сами ни хрена не делали, ни сделалали и ещё много не сделаете, политические импотенты. Не надо заниматься подменой понятий и продвигать ещё больших казнокрадов и интригантов. Вы сначала хоть что то примите, что бы в этой многострадальной стране было легче и комфортнее жить, а то в каком состоянии находится бывший ведущий судостроительный центр, который был крупнейшим в Европе да и не только, вам плебеям и пылесосам некогда заниматься. Демагоги БЛЯ

Дмитрий
07.09.2017 в 08:25 |

Потому что видродження не прошло в гор совет

Солидарен
07.09.2017 в 09:24 |

Наконец-то хоть кто-то догадался сделать то что давно нужно было сделать. Таких придурков-депутатов ещё за всю историю независимости не было...

0512
07.09.2017 в 11:25 |

Много написано так,чтоб за словесным поносом нельзя было узнать истинных причин к проекту самороспуска горсовета и мэраСенкевича,кому -то не терпиться возглавить распил бюджетных денег и имущества города вот это и есть благородные рвения депутата Ильюка!!!

Добавить комментарий
Отправить
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив