В Николаевскую область за год инвестировали 7,8 миллиардов

27.02.2021 в 11:21
В Николаевскую область за год инвестировали 7,8 миллиардов

В Николаевскую область за год инвестировали 7,8 миллиардов

В Николаевской области за 2020 год капитальные инвестиции по видам экономической деятельности составили 7 миллиардов 821 миллионов 594 тысяч гривен.

Об этом сообщает главное управление статистики в Николаевской области.

 

 

Код за КВЕД-

2010

 

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

 

7821594

100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

1289837

16,5

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1289585

16,5

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

B+C+D+E

1985641

25,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

89131

1,1

Переробна промисловість

C

1392535

17,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10–12

889278

11,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів з шкіри та інших матеріалів

13–15

28156

0,4

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16–18

67415

0,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

26059

0,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

319217

4,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1973

0,0

Виробництво електричного устатковання

27

к

к

Виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угрупувань

28

30973

0,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

к

к

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устатковання

31–33

26511

0,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

449950

5,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

54025

0,7

 

 

 

 

Продовження

 

Код за КВЕД-

2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Будівництво

F

206287

2,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1499901

19,2

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

28126

0,4

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

к

к

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

107057

1,4

Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

Водний транспорт

50

к

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

65608

0,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3759

0,0

Тимчасове розміщування

55

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

18901

0,2

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58–60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

к

к

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

2941

0,0

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

54449

0,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

74151

0,9

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69–71

50059

0,6

Наукові дослідження та розробки

72

21350

0,3

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73–75

2742

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

117502

1,5

Продовження

 

Код за КВЕД-

2010

тис.грн

у % до

загального обсягу

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

2316745

29,6

Освіта

P

47723

0,6

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

85284

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

12884

0,2

Надання інших видів послуг

S

к

к

 

 

 

 

 

 

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Ранее, как сообщалось, за год Николаевскую область покинули 10 тысяч человек.

Добавить комментарий
Комментарии доступны в наших Telegram и instagram.
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив